Eğitimin Aksayan Ayağı Olmak!

Eğitimin Aksayan Ayağı Olmak!

Kişinin yaşadığı toplum içinde, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçleri tümüne eğitim denilebilir. Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin, özellikle de okulun etkisi altında sosyal yeterlilik ve optimum bireysel gelişmeyi sağlayan sosyal bir süreçtir. Eğitim, önceden belirlenmiş esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler oluşturmaktır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişme meydana getirme sürecidir

Eğitim insanları eğitme ve geliştirme sürecidir. Asıl amaç, daima istenen yönde olumlu gelişmeler elde etmek olduğu halde eğitimde ölçme süreciyle karşılaşıyoruz. Verilen eğitimin ne oranda başarılı olduğunu ölçmek için kullanılan sınavlar çocuk ve gençlerin kabusu haline gelebilmektedir.

Çok küçük yaşlardan itibaren sınavlarla karşılaşan zamanın çocukları, ergenlik yıllarında ve sonraki eğitim süreçlerinde de sürekli sınavlarla yaşamaktadır. Çocuklar henüz ne amaçla sınava girdiklerini anlayamadan arkadaşlarıyla yarışmaya başlarlar. Diğer arkadaşından daha düşük ya da yüksek puan alan çocuk kendi kendine cevaplar aramaya başlar.

Sınav Kaygısı

Sınıfta arkadaşlarıyla rekabet etmeyi öğrenen öğrenci, evde de anne babasının beklentilerini karşılamaya çalışır. Bir yandan gelecekte iyi bir lisede öğrenim görmenin ne kadar önemli olduğunu duymaya başlar. İyi bir lise de öğrenim görmenin diyetini kaygıyla ödemeye başlar.

Ya başaramazsam !

Öğrencilerin en sıklıkla yaşadığı kaygı işte bu sürecin sonucu olarak oluşuyor denilebilir. Bir tarafta anne baba iyi bir lisenin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Çocuğu için ne kadar harcama yaptığını anlatır ve daha çok çalışmasını doğrudan veya dolaylı olarak anlatır. Diğer taraftan performansını ve rüştünü ispat etmek isteyen dershanede öğretmenleri daha fazla çalışmalarını vurgular. Başarısına göre öğrencileri sınıflara ayırır en iyi sınıfa yükselmek daha zeki ve başarılı olmakla eş tutulur. Bu ve benzeri süreçler öğrencileri sürekli kaygılandırır. Ve sonunda öğrencinin durumu başarısızlıktır.

Çalıştıkça başarısız oluyorum !

Bu kaygı süreçlerini yaşayan öğrenci ya başaramazsam kaygısıyla ders çalışmaya başlayamaz bile. Ders çalışmak üzere masaya oturabilse bile dikkatini toplayamaz konsantrasyonu bozulur. Sürekli hayaller kurarken yakalar kendini. Bir türlü okuduğunu anlayamaz. Sürekli dikkat hataları yaptığından şikayet etmeye başlar.

Biliyorum başara-mayacağım !

Artık mücadele etmekten yorulan öğrencinin benlik algısı giderek zayıflamaya başlar. Kendine inancını kaybeder. Ne kadar çalışsam da başarılı olamıyorum diye düşünmeye başlar. Ben matematiği anlayamıyorum. Ben fiziği anlayamıyorum. Ya da okuduğumu anlayamıyorum. Sosyal derslerinde başarılı değilim çünkü okuduğumu anlayamıyorum aklımda tutamıyorum şeklinde düşünmeye başlar.

Eğitimin Aksayan Ayağı Olmak !

Gerek dershaneler ve okullar gerekse anne babalar öğrencilerin sadece akademik başarısı üzerinde yoğunlaşırlar. Öğrencinin psikolojik durumunu gözetmeyen ders çalışma ve öğrenme ortamlarında öğrenciler varolan potansiyellerini ortaya koyamazlar. Her öğrencinin bireysel farklılıkları vardır. Ve bazı öğrencilerin duygusal zekası yüksek olabilirken kimi öğrencilerin duygusal zekası daha düşük olabilir. Yada öğrencinin kaygılı ruhsal durumunu gözetmeden sadece akademik başarıya yoğunlaşmak kimi öğrencilerin sistem dışına itilmesi anlamına gelebilir.

Öğrenciler İçin Pratik Öneriler

Ders çalışma sürecinde dikkatli olunması gereken çok uyarılar aldınız ama bazı kritik …

Ders Çalışmaya Başlayamıyorum

Bir öğrenci için ders çalışmaya başlamak bazen o kadar zorlaşır ki; ders çalışmaya …

Sınav Kaygısı İçin Psikolojik Destek ve Danışmanlık

izlesene.com/bursapsikolog | Videoya Git İlgili

Öğrencilerin Kabusu : Ya Başaramazsam!

Hangi okul, hangi bölüm, ders çalışmalıyım, başarmalıyım, en iyisini yapmaya çalışmalıyım …

Eğitimin Aksayan Ayağı Olmak!

Kişinin yaşadığı toplum içinde, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği …

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı, İnsanın doğası gereği yeni bir uyarana verdiği doğal bir uyum tepkisidir. …